CHÍNH SÁCH TRẢ GÓP TẠI ALOSHOPPING.NET

Chính sách trả góp tại Aloshopping.net

Hiện tại Shop hợp tác với 4 công ty tài chính là ACS, HOME CREDIT (PPF), HD Saison và FE CREDIT (VPBank) để cung cấp dịch vụ trả góp. Qúy Khách hàng có thể tham khảo thông tin chi tiết ở bảng dưới đây:

– Thời gian duyệt: 15 phút – 4 giờ.
– Tuổi: 21 – 60 tuổi. (Sinh viên từ 18 tuổi trở lên)
– Thủ tục: 
  • Khoản vay ≤ 10 triệu: CMND + Hộ khẩu.
  • Khoản vay > 10 triệu: CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện/nước.

– Kỳ hạn: 6 – 24 tháng. (Riêng ĐTDĐ không có kỳ hạn 24 tháng)


– Thời gian duyệt: 10 phút.
– Tuổi: 20 – 60 tuổi.
– Thủ tục:
  • Khoản vay ≤ 10 triệu: CMND + Bằng lái xe.
  • Khoản vay > 10 triệu: CMND + Hộ khẩu.

– Kỳ hạn: 6 – 12 tháng.


– Thời gian duyệt: 15 – 20 phút.
– Tuổi: 20 – 60 tuổi.
– Thủ tục:
  • Khoản vay < 8 triệu: CMND + Bằng lái xe.
  • Khoản vay ≥ 8 triệu: CMND + Hộ khẩu.

– Kỳ hạn: 6 – 12 tháng.


– Thời gian duyệt: 30 – 45 phút.
– Tuổi: 20 – 60 tuổi.
– Thủ tục:
  • Khoản vay < 10 triệu: CMND + Bằng lái xe.
  • Khoản vay ≥ 10 triệu: CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện/nước.
  • Khoản vay ≥ 10 triệu: CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện/nước + Giấy tờ chứng minh thu nhập.

– Kỳ hạn: 9 – 24 tháng. (Riêng ĐTDĐ chỉ có kỳ hạn tối đa là 12 tháng)