Tag Archives: cuộc thi không dùng smartphone

Cuộc thi không dùng Smartphone nhận ngay 2,2 tỷ

Người tham gia không được sử dụng smartphone hay máy tính bảng, thay vào đó là một chiếc điện thoại phổ thông chỉ có thể nghe gọi trong 365 ngày. Theo CNBC, để tham gia cuộc thi do Vitamin Water tổ chức (một công ty con của tập đoàn Coca-Cola), người dùng cần đăng ký trên mạng xã […]